با حضور اعضای کمیسیون

مزایده یکباب مغازه موقوفه مرتضوی انجام شد

با اتمام مهلت قانونی فراخوان و آگهی

مقارن ساعت 00 : 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 07 / 05/ 1395

 با حضور اعضای کمیسیون مزایده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خرم آباد

جلسه بازگشایی پاکات واصله به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خرم آباد

با موضوع اجاره یکباب مغازه موقوفه مرحوم مرتضوی انجام پذیرفت.

در این جلسه آقای سعید جمشیدیان به عنوان برنده مزایده مشخص گردید

منبع : . |مزایده یکباب مغازه موقوفه مرتضوی انجام شد
برچسب ها : مزایده ,انجام ,مرتضوی ,مغازه ,یکباب ,موقوفه ,مرتضوی انجام ,یکباب مغازه ,مغازه موقوفه ,اداره اوقاف ,امور خیریه ,یکباب مغازه موقوفه ,موقوفه مرتضو